BiH

Bivši direktor Agencije za privatizaciju Ćatović Samir nepravosnažno osuđen na 2 godine, suoptuženi dobili po 1 godinu

Bihać, 24. januara – Kantonalni sud u Bihaću je dana 13.01.2023. godine nepravosnažno osudio bivšeg direktora Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona Ćatović Samira na 2 godine zatvora, te bivše članove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona Omerdić Mersuda i Ibrahimpašić Hakiju na po 1 godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom privatizacije dioničkog društva „Saniteks“ Velika Kladuša.

Podsjećamo, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je optuženima stavilo na teret da su kao kao saizvršioci, iskorištavanjem svog službenog položaja drugom pribavili imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000,00 KM. Konkretno optuženima se stavljalo na teret da su u periodu od februara do septembra 2007. godine, i to najprije Omerdić Mersud i Ibrahipmašić Hakija, skupa sa H.Z. (koji je u međuvremenu preminuo) dali saglasnost na aneks ugovora kojim je Udruženje građana za zaštitu dioničara „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša kupilo 51% državnog kapitala u privrednom društvu „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša, a koji aneks je u ime Agencije za privatizaciju potpisao direktor Ćatović Samir te je tim aneksom obaveza novog investicionog ulaganja predviđenog u članu 3. ugovora bez razloga i osnova smanjena sa 4.100.000,00 KM na 2.700.000,00 KM, da bi potom, znajući da Udruženje kao kupac 51% državnog kapitala nije izvršilo bilo kakva ulaganja u „Saniteks“ d.d., pa čak ni u navedenom smanjenom iznosu, Omerdić Mersud i Ibrahipmašić Hakija, skupa sa H.Z. donijeli odluku kojom se potvrđuje da su ispunjenje obaveze iz ugovora, iako nisu bile, nakon čega je Ćatović Samir proveo tu nezakonitu odluku tako što je izdao uvjerenje kojim se potvrđuje da je Udruženje ispunilo obaveze iz predmetnog ugovora odnosno da je okončan postupak privatizacije privrednog društva „Saniteks“ d.d. temeljem čega je državni kapital u vrijednosti od 23.580.707,00 KM prenesen u vlasništvo Udruženja i čime je Udruženje steklo korist u vrijednosti tog državnog kapitala.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka iste.

Kantonalno tužilaštvo USK Bihać napominje predstavnike medija i druga zainteresirana lica koja budu preuzimala ovo saopštenje da donošenje prvostepene/nepravosnažne presude protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

(Izvor: kt-bihac.pravosudje.ba)

Najnovije vijesti

To Top