Korisnička pravila

Cijenimo obazrivu, konstruktvinu diskusiju, ali komentari kojima se napada autor ili kleveta neka organizacija nisu prihvatljivi.

Također cijenimo informacije ili pojašnjenja o trenutnim vijestima.

Primjedbe na naše sadržaje ili izvještavanje možete poslati na nasu email adresu.

Slijede opće upute koje utječu na to da li će vaš komentar biti prihvaćen:

 1. Lični napadi na autore, druge korisnike ili bilo koja druga lica neće biti tolerirani, a korisnicima koji u više navrata objavljuju takve komentare može biti zabranjena mogućnost komentiranja.
 2. Komentari koji sadrže psovke, lične uvrede ili pogrdne riječi su neprihvatljivi.
 3. Cijenimo žustru debatu i razumijemo da ljudi često imaju čvrsta ubjeđenja o temama o kojima se vodi debata na portalu, ali molimo vas da ukažete poštovanje prema stavovima i uvjerenjima drugih korisnika. Učtivim i civiliziranim ponašanjem omogućavate da tema ostane fokus debate te da naše stranice budu mjestom inteligentne diskusije.
 4. Držite se relevantnih komentara. Ako objavite komentar koji se ne odnosi na temu o kojoj se vodi diskusija, možda će biti izbrisan. Također je vjerovatno da će komentari o odlukama moderatora ili opći komentari o Al Jazeeri biti izbrisani.
 5. Rasistički, homofobični i napadački kometari neće biti tolerirani. Postoji razlika između kritiziranja vlade, organizacije ili nečijeg ubjeđenja i napadanja ljudi zbog njihove rase, spola, spolne orijentacije ili religije.
 6. Komentari koji potiču druge da počine krivična djela neće biti tolerirani.
 7. Komentari moraju biti na bosanskom/hrvatskom/srpskom. Drugi jezici nisu prihvatljivi na portalu.
 8. Vaši komentari trebaju biti razumljivi. Ako moderator ne može razumjeti vaš komentar zbog lošeg pravopisa, gramatike ili logike, bit će izbrisan.
 9. Ne objavljujte sadržaj koji ste kopirali od druge osobe i za koji niste dobili autorska prava.
 10. NE VIČITE. Po interentskom bontonu, pisanje velikim slovima smatra se vikanjem.
 11. Bez neželjene pošte. Ne objavljujte istu ili vrlo slične poruke više puta.
 12. Bez reklama i promocija roba i usluga, ili objave web adresa.
 13. Bez lažnog predstavljanja. Lažno predstavljanje je neprihvatljivo.
 14. Bez nepodobnih korisničkih imena.
 15. Bez ličnih informacija. Nije prihvatljivo objavljivati svoje ili tuđe podatke, uključujući adresu, poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, itd.
 16. Nećemo prihvatiti klevetničke komentare koji mogu ugroziti ugled organizacije ili pojedinca.
 17. Nećemo tolerirati nepoštivanje suda. Ovo se odnosi na komentare koji mogu prejudicirati trenutne ili buduće sudske slučajeve.
 18. Izbrisat ćemo komentare koji krše sudske zabrane. Ovo znači da sud zabrani objavljivanje određenih informacija, kao što su imena ili boravišta ljudi upletenih u sudski slučaj.
 19. Nećemo ispravljati pravopis i gramatiku prilikom objavljivanja komentara na blogovima. Međutim, imamo pravo ispravljati pravopis i gramatiku kada drugdje na portalu objavljujemo komentare.
 20. Zbog količine pristiglih komentara, ne možemo nadzirati pojedinačne odluke moderatora niti izmijeniti komentare nakon objave.

Sadržaj ove stranice služi za opće informiranje. Vi svojevoljno dostavljate komentare i jedini snosite direktnu ili indirektnu odgovornost za njih. Dajete nam dozvolu da koristimo, ponovo koristimo, brišemo ili objavljujemo bilo koje komentare bez najave.

To Top